• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Vzpomenete si na „minulé“ názvy jabloneckých ulic a náměstí? (část 1.)

Před rokem 1989 se chodilo po Jablonci nad Nisou ulicemi Fučíkovou, Engelsovou nebo po náměstí Rudé armády.Proč a jak se některé jablonecké ulice a náměstí jmenovaly se dozvíte v uvedeném článku.

Břetislava Škarvady (dnes Nová Pasířská) – sídlištní ulice mezi městským parkem a Žižkovým vrchem se do roku 1989 jmenovala podle člena KSČ a účastníka druhého odboje, pocházejícího z Vlastiboře.

ČSSP (dnes Žitná) – ulice spojující zástavbu kolem areálu nemocnice v době socialismu připomínala sepětí komunistického Československa se svým mentorem, Sovětským svazem – tzv. československo- sovětské přátelství.

Dukelské náměstí (dnes Anenské) – nejmenší z náměstí v centru Jablonce bylo před rokem 1989 a několik let po něm pojmenováno podle místa prudkých bojů za druhé světové války.

Engelsova (dnes U Háskových vil) – byla pojmenovaná podle jednoho ze dvou zakladatelů marxistické ideologie Bedřicha Engelse (1820–1895).

Fučíkova (dnes V Aleji) – nesla jméno předválečného komunistického novináře Julia Fučíka (1903–1943), popraveného během druhé světové války nacisty. Komunistická propaganda po roce 1948 systematicky vytvářela kult národního hrdiny Julia Fučíka a jeho jméno se ocitalo v názvech mnohých organizací a institucí (v jabloneckém adresáři tak fi gurovalo Divadlo Julia Fučíka nebo Pionýrská skupina Julia Fučíka při 2. ZŠ Liberecká). Kromě Fučíkovy ulice ve městě do roku 1990 existovalo také Náměstí Julia Fučíka (dnes Pasecké).

Gottwaldova (dnes Podhorská) – jedna z nejdůležitějších ulic města byla v období komunistické totality pojmenována po Klementu Gottwaldovi (1896– 1953), klíčovém představiteli KSČ a prezidentu ČSR v letech 1948–1953. Gottwaldovo jméno před připojením kdysi samostatných obcí k Jablonci nesly i dnešní ulice Prosečská v Proseči nad Nisou a Krkonošská na Vrkoslavicích.

Marxova (dnes Chelčického) – dopravní tepna v Jabloneckých Pasekách byla před rokem 1989 pojmenována po teoretikovi dělnického (a socialistického) hnutí Karlu Marxovi (1818–1883).

Náměstí Rudé armády (dnes Horní náměstí) – dřívější Živnostenské náměstí bylo po druhé světové válce pojmenováno po armádě Sovětského svazu jako hold osvobození od nacistického režimu. Vnímání Rudé armády jako osvoboditele bylo obyvateli Československa značně narušeno okupací v roce 1968. Jméno Rudé armády nesla i dnešní ulice Vrkoslavická