• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Sportovní Jablonec, část 2.

V roce 1979 byl veřejnosti předán Areál zdraví, příměstské sportoviště TJ Liaz v Srnčím dole. Areál byl velmi oblíben a využíván k rekreačnímu sportování Jablonečanů i tréninkům tělovýchovných oddílů a školních tělocviků. Skvrnou hezkého místa ale byla nevzhledná a rozsáhlá skládka odpadků při vstupu od Bousovy ulice. V osmdesátých letech byl v Jablonci postaven plavecký bazén u přehrady a vystřídal letité lázně v centru města.

Alespoň jedno z obou míst pamatují zřejmě všichni Jablonečané, kteří sem v rámci školní tělesné výchovy přicházeli na plavecký výcvik. V sousedství plaveckého bazénu se také stavěla nová sportovní hala, která byla dokončena až po roce 1989. Naopak v roce 1984 byla otevřena sportovní hala v Tanvaldu.

Velkou oblibu v Jablonci měl také automobilový sport, zejména soutěže nákladních aut, i když se ve městě samotném nekonaly. Téměř kultovní status v osmdesátých letech získala slavná Rallye Paříž-Dakar, na které startovaly a velmi dobrých výsledků dosahovaly jablonecké Liazy. Upravené jablonecké náklaďáky vyjížděly také na dobrodružné výpravy československých horolezců, ve kterých byli jablonečtí sportovci mimořádně hojně účastni. Jako sportovní město Jablonec disponoval také vysokým počtem tříd ZŠ zaměřených na sport (atletika při škole na Žižkově vrchu, volejbal a tenis v ZŠ Liberecká), v roce 1984 byla v ulici Dr. Randy dokonce otevřena sportovní základní škola a brzy poté i sportovní gymnázium.

Československá spartakiáda
Vyvrcholením tělovýchovy v komunistickém Československu byly spartakiády, celonárodní tělocvičné slavnosti se silným ideologickým podtextem. Nahradily dřívější sokolské slety a ač již předválečné tělovýchovné slavnosti levicových politických stran nesly název Spartakiáda, až po roce 1948, resp. poprvé v roce 1955 se z nich staly masové akce, které pod sebe kromě tělocvičných slavností v červnu každého pátého roku sdružovaly většinu sportovního dění v daném roce. Samotná spartakiádní vystoupení probíhala v průběhu jara na okresní a krajské úrovni, v červnu pak vrcholila na pražském Strahovském stadionu.

První celostátní spartakiáda proběhla v roce 1955, v Jablonci ve dnech 21.–22. května na stadionu Střelnice. Další pak následovaly každých pět let (kromě roku 1970, poslední v roce 1985). Připomeňme si dění v roce 1980, kdy spartakiáda probíhala v následujícím rytmu: po poledni ofi ciální delegace položila věnce k pomníku na náměstí Rudé armády, poté následoval průvod městem na Střelnici, kde byly za přítomnosti 15 000 diváků vztyčeny státní vlajky, provedeny hymny a projevy, po druhé hodině odpoledne přišli první cvičenci a postupně předvedli spartakiádní skladby účastníci všech věkových kategorií – děti s rodiči, školní mládež, dorost, ženy, muži, vojáci.