• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Sochy a pomníky v ulicích část 1.

V období 1948–1989 v Jablonci nad Nisou vzniklo několik pietních a pamětních míst – spojených s bojem proti nacistickému režimu, s dělnickým hnutím a dějinami komunistické strany. Řada z nich dnes ve městě z různých důvodů již nestojí, jiná lze v ulicích Jablonce dodnes nalézt.

Náměstí Rudé armády – socha rudoarmejce
Nejvýraznější a dodnes v paměti Jablonečanů zafixovanou sochou z období socialismu byl pomník sovětského vojáka před kostelem Nejsvětějšího srdce Ježíšova na tehdejším náměstí Rudé armády. Tam se po roce 1957 postupně nacházely dvě sochy – první byla odhalena 7. listopadu 1957 a tehdejší rudoarmejec byl vypodobněn s čapkou v ruce. Tato socha byla 21. srpna 1968 na protest proti okupaci Jablonečany stržena. Na stejném místě byla 8. května 1971 odhalena nová socha, tentokrát zpodobňující sovětského vojáka s dítětem v rukou. Když se u sochy po roce 1989 začala projevovat narušená statika, byla sejmuta a uložena v prostorách jabloneckých komunálních služeb, později byl z místa odstraněn i mohutný podstavec.

Divadlo Julia Fučíka – reliéf
Po únorovém převratu v roce 1948 se do oficiálních názvů organizací v zemi začala dostávat jména představitelů komunistického hnutí. V této době bylo jablonecké městské divadlo přejmenováno na Divadlo Julia Fučíka a na jeho fasádě byl odhalen reliéf s Fučíkovou podobiznou. V roce 1990 byla instituce přejmenována na neutrální Městské divadlo a byl odstraněn i zmíněný reliéf.

Švermovo náměstí – busta Jana Švermy
Na fasádě dnešní městské knihovny byl od roku 1974 instalován plechový reliéf věnovaný Janu Švermovi. O několik let později byl při rekonstrukci budovy poškozen a nahrazen Švermovou bustou. Po přejmenování prostoru na Dolní náměstí v roce 1990 byla Švermova podobizna odstraněna.