• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

S Učitelem národů znovu do Horní Branné

Dnes se zhruba po čtvrt roce vrátíme do Horní Branné. Podkrkonošskou obcí s nevšedním množstvím historických památek jsme se procházeli už na začátku zimy, teď, když nás led a sníh zase opouští, se tam podíváme znovu. Do zámku, o kterém jsme si už říkali, že se v něm několikrát zastavil Jan Ámos Komenský. Dnes si můžeme prozradit, proč.

Budoucího „Učitele národů“ cesta na sever Čech zavála na sklonku roku 1627, když jako představitel Jednoty bratrské musel prchat před tvrdou represí habsburských katolíků. Předtím na nějakou dobu nalezl azyl v Bílé Třemešné u Dvora Králové, odkud byl v listopadu 1627 povolán do Horní Branné k nemocné sedmnáctileté šlechtičně Kristině Poniatowské. Ta trpěla duševní chorobou a těžkými halucinacemi, při nichž prý předpovídala budoucnost. Během jednoho ze svých záchvatů prý dokonce vyvěštila násilné úmrtí Albrechta z Valdštejna (o šest let později byl zavražděn v Chebu).

Komenský byl v Horní Branné znovu přítomen v lednu 1628 a potřetí sem přijel na začátku února téhož roku – tehdy už ale těsně před odchodem do exilu. Se skupinou souvěrců pak prchali přes krkonošská městečka a obce do Slezska, aby zhruba o týden později dorazili do polského Lešna, kde se začala psát další slavná a plodná kapitola Komenského života.

Na slavného učence dnes v Branné narazíme na několika místech. Komenského si na fasádu dala zdejší škola, v obci najdeme dokonce restauraci s názvem „Amos“. Hlavně ale můžeme v zámeckém areálu navštívit muzejní expozici, která byla otevřena v září 1957 jako „Památník Jana Ámose Komenského“. Zároveň byla nad vchodem odhalena pamětní deska od akademického sochaře Karla Pešata. Muzeum je dnes značně rozšířeno, věnuje se i hornobranskému rodákovi, spisovateli Josefu Šírovi, a prohlédnout si můžeme i pěknou a moderní národopisnou expozici „Život pod horami“.

Více o Komenském v Horní Branné se dozvíte na webových stránkách obce: http://www.hbranna.cz/historie-obce/jan-amos-komensky/

 Více o zajímavých místech regionu představí výstava "Rekreace za ROHem - putovní".