• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Revolver Revue

Roku 1985 vznikl v prostředí pražského undergroundu samizdatový časopis Jednou nohou, od pátého čísla přejmenovaný na Revolver Revue. Časopis, který v kontextu samizdatových periodik vynikal pečlivou ediční a grafickou úpravou i poměrně vysokým nákladem, se stal platformou nejmladší undergroundové generace. Časopis založili Viktor Karlík, Jáchym Topol a Ivan Lamper v jednom z center disentu osmdesátých let 20. století, v bytě Němcových v Ječné ulici v Praze. Do časopisu přispívali také Václav Havel, Zbyněk Hejda, Vít Kremlička, Alexandr Vondra, Petr Placák či J. H. Krchovský

První samizdatové číslo revue bylo dedikováno vězněnému Ivanu Jirousovi a uvozuje ho citát z románu Samuela Becketta: „Murphy by nikdy nebyl připustil, že je mu třeba bratří. Ale bylo mu jich třeba. V konfliktu mezi životem, od něhož se odvrátil, a životem, s nímž neměl žádnou zkušenost, leda zárodečnou, leda naději v něj, se nutně musel přimknout k tomu druhému.“ Šedesát šest nečíslovaných stran formátu A4 věnovali redaktoři – skrytí pod pseudonymy Mato, Saran-wrap a Tajemný EM – pouze domácím autorům. Ve svazku se nachází Šest poznámek o kultuře od Václava Havla, Magorovy labutí písně Ivana Martina Jirouse, básně Víta Kremličky Autentický kulovátorZvonění, výbor z poezie J. H. Krchovského a verše Jáchyma Topola alias Jindry Tmy Noty pro podzimní bytost. Pro románovou přílohu Jednou nohou (Čtení do vany) byl vybrán Nový věk  Egona Bondyho. Tiráž oznamuje, že nová revue, tzv. "nezávislý" tiskový orgán, „vychází extrémně nepravidelně a příspěvky jsou přebírány výhradně z kolujících samizdatů a přetiskovány bez vědomí autorů“. Reklamní slogan hlásá: „Čtěte JEDNOU NOHOU!“

V osmdesátých letech byl časopis distribuován ilegálně. Od roku 1995 vycházel deset let časopis Kritická Příloha Revolver Revue. Pro časopis je typická velmi kvalitní grafická úprava (i v jeho počátcích, zvláště v porovnání se samizdatem) a tvrdá a nesmířlivá kritika uměleckých děl, včetně děl autorů z kruhů blízkých redakci, dokonce i redakce samé. V poslední době se Revolver Revue zaměřuje na monotematické bloky, podobně jako Labyrint revue.

V současnosti vychází revue jako obsáhlý čtvrtletník, v němž se příspěvky z české i světové literatury a výtvarného umění setkávají se stránkami věnovanými designu, architektuře, filmu, divadlu a kritickému myšlení. Výrazný profil Revolver Revue je dán nejenom spoluprací s vyhraněnými umělci, překladateli či kritiky, ale také důrazem na osobitou grafickou úpravu a rovněž zájmem o významné, ale obecněji dosud málo známé osobnosti.

První číslo revue vyšlo v roce 1985 v nákladu 50 kusů. V roce 1989, těsně před převratem, se náklad pohyboval okolo 500 výtisků. V roce 2015 byl náklad okolo 1000 výtisků. V současné době vydává časopis Společnost pro Revolver Revue, redakci tvoří Terezie Pokorná (šéfredaktorka), Viktor Karlík, Marek Vajchr a Edita Onuferová. V samizdatové éře časopisu vznikla Cena Revolver Revue, do roku 1989 udělená hudebníkovi Tonymu Ducháčkovi, spisovateli Janu Novákovi a básníkům Zbyňku Hejdovi a Ivanu M. Jirousovi. Ceny se udělují dodnes.

 

Zdroje:

http://revolverrevue.cz/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Revolver_Revue

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10290259112-revolver-revue/21057223070/