• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Přelomové rozhodnutí

Večer 29. listopadu 1989 poslanci v komunistickém Federálním shromáždění změnili ústavu. Zrušili čtvrtý článek o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti. A nikdo z nich nebyl proti.

Čtyřicet jedna let po nástupu k moci v únoru 1948 ztratili komunisté právo kontrolovat politiku státu, jak jim to zajišťoval nejvyšší zákon země. Zrušení vedoucí úlohy komunistické strany, které paradoxně navrhli sami komunističtí poslanci, bylo nejdůležitějším výsledkem schůze Federálního shromáždění. Změnu ústavy navrhl ministr federální vlády Marián Čalfa s cílem řešit ústavní cestou některé požadavky nastolené v tehdejší složité společenské situaci. „Bohužel až tragické události ukázaly, jak nebezpečné je soustředění státních a politických funkcí v rukou jedné politické síly. A to by pro nás mělo být varováním do budoucnosti,“ uvedla poslankyně Blanka Hyková z Československé strany socialistické.

Hlasování tehdy bylo jednoznačné. Pro vypuštění článku o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti z ústavy Československé socialistické republiky hlasovalo 309 poslanců, nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel. Ruku zvedl i Miloš Jakeš, který stál ještě před pár dny v čele KSČ. Principy vedoucí úlohy KSČ podle něj zemi poškodily, protože podporovaly byrokratický přístup. Poslanci z ústavy vypustili také článek o marxismu-leninismu jako státní ideologii.

Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, přijalo Národní shromáždění dne 11. července 1960, přičemž od tohoto dne byl zákon platný a účinný. Ústava změnila název státu na Československá socialistická republika a zároveň její účinností přestala platit Ústava Československé republiky z května 1948.

Ústava z roku 1960 ukončila období lidové demokracie a s provoláním Socialismus v naší vlasti zvítězil! zakotvila vizi jeho dalšího budování. Hlava první Společenské zřízení mimo jiné zaváděla vedoucí úlohu KSČ. Hlava druhá Práva a povinnosti občanů definovala základní občanská práva občanů ČSSR. Hlava třetí upravovala jednokomorové Národní shromáždění, hlava čtvrtá prezidenta, hlava pátá vládu, hlava šestá Slovenskou národní radu, hlava sedmá národní výbory. Hlava osmá Soudy a prokuratura upravovala otázku organizace soudů a prokuratur a mimo jiné stanovovala vázanost soudce právním řádem socialistického státu, který musel být vykládán v souladu se socialistickým právním vědomím. Hlava devátá Ustanovení obecná a závěrečná rušila předchozí ústavu z roku 1948, vytvářela odkaz na právní předpis řešící občanství, definovala hlavní město a státní symboly.

Ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o československé federaci, pak došlo ke zrušení některých rozsáhlých pasáží ústavy z roku 1960. Do listopadu 1989 byla ústava měněna ještě osmkrát.

  

Prameny:

https://radiozurnal.rozhlas.cz/prelomove-rozhodnuti-komunisticti-poslanci-hlasovali-pro-zruseni-vedouci-ulohy-6284208

 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_socialistick%C3%A9_republiky