• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Panelová sídliště, zaostřeno na Jablonce, část 1.

Nejviditelnějším symbolem výstavby v socialistickém Československu jsou panelová sídliště. Paneláky z šedesátých až osmdesátých let výrazně, v některých případech pak zásadně poznamenaly tvář měst a jejich výstavbě předcházely rozsáhlé demolice předchozí, někdy cenné zástavby. Hradby panelových sídlišť velmi výrazně zasáhly také panorama Jablonce nad Nisou.

Demolice
Jablonecká panelová sídliště výrazně změnila tvář Jablonce jako celku, několik jeho čtvrtí pak proměnila k nepoznání. Od šedesátých let, kdy začala systematická přestavba města, až do konce let osmdesátých byla kvůli budovaným panelovým sídlištím postupně odstraňována řada starších domů, celých ulic a v případě Mšena i téměř celé čtvrti. Již jen na archivních fotografiích si tak můžeme prohlédnout původní Vysokou ulici na Šumavě (včetně jabloneckého židovského hřbitova), zástavbu v oblasti Liberecké ulice, původní domy na Budovatelů nebo domy kolem toku Nisy při dnešní ulici Nová Pasířská. Nejrozsáhlejším demoličním projektem pak bylo odstranění téměř celého starého Mšena i s jeho specifi ckými a cennými stavbami. Demolicím budovy padaly za oběť i na místech, kde se nestavělo – většinou z důvodu špatné údržby a minimálního zájmu komunistického režimu na ochraně nemovitých památek. Jedním z obrazů socialistického Jablonce tak byla řada zchátralých, často cenných objektů, které se ke své původní kráse začaly vracet až v devadesátých letech.

Sídliště
Prvním systematicky budovaným panelovým sídlištěm v Jablonci byl od roku 1964 Žižkův vrch. Na sklonku šedesátých let se kromě „Žižkáče“ stavělo i na ulici Budovatelů, v Jabloneckých Pasekách a v ulicích Rýnovická a Žitná. Nejmasivnější výstavba pak započala v sedmdesátých letech, kdy postupně vyrůstala velká sídliště Nisa, Šumava
a zejména Mšeno. Gigantické stavební projekty pokračovaly až do sklonku osmdesátých let, kdy kromě jmenovaných vzniklo i sídliště v ulici Břetislava Škarvady (dnes Nová Pasířská).