• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Ministerstvo strachu

Vládním nařízením č. 48 ze dne 23. května 1950 bylo zřízeno Ministerstvo národní bezpečnosti. Jeho úkolem bylo plnit "úkoly národní bezpečnosti, které dosud příslušely Ministerstvu vnitra a které na Slovensku byly vykonávány prostřednictvím Pověřenectva vnitra".

Důvodů ke vzniku ministerstva mohlo být hned několik. Jedním z nich byla pravděpodobně snaha o odstavení ministra vnitra Václava Noska, jiným atmosféra zostřování třídního boje, dalším pak přejímání sovětských zkušeností. V Sovětském svazu existovalo Ministerstvo státní bezpečnosti již od roku 1946. A asi ne náhodou vzniklo 8. února 1950 Ministerstvo státní bezpečnosti i v NDR.

Do pole působnosti ministerstva patřily všechny nevojenské ozbrojené složky: Veřejná bezpečnost, Státní bezpečnost, Pohraniční stráž, která právě na začátku padesátých let prodělala díky budování neprostupných hranic podstatný rozvoj, a od roku 1952 i Vězeňská služba. Prvním ministrem byl jmenován Ladislav Kopřiva.

Počátkem roku 1951 se odehrály na ministerstvu a ve Státní bezpečnosti rozsáhlé čistky. Okolo třiceti vyšších funkcionářů bylo zatčeno a vyšetřováno. Velké množství nedůvěryhodných příslušníků, zejména se zahraniční odbojovou minulostí, bylo přemístěno ze Státní bezpečnosti k Veřejné bezpečnosti, případně zcela propuštěno. Cílem bylo prokázat propojení údajného spiknutí uvnitř KSČ i do bezpečnostních struktur. Oběťmi soukolí represivního aparátu se tak stali i sami jeho tvůrci, například náměstek ministra národní bezpečnosti Karel Šváb, který byl popraven s Rudolfem Slánským 3. prosince 1952, nebo tehdejší velitel StB Osvald Závodský, popravený 19. března 1954. Dne 23. ledna 1952 byl Kopřiva nahrazen ve funkci ministra Karolem Bacílkem.

Pod pravomoc ministerstva bylo na podzim roku 1952 přidruženo vězeňství a k tomu účelu zřízena Správa nápravných zařízení. Rovněž v roce 1952 vznikla Vnitřní stráž, vojensky organizované útvary se zvláštními strážními a represivními úkoly.

Mírná destalinizace se v Československu projevila organizační reformou Státní bezpečnosti. Dnem 11. září 1953 bylo sloučeno Ministerstvo národní bezpečnosti s Ministerstvem vnitra. MNB tím zaniklo a jeho složky byly podřízeny nově organizovanému Ministerstvu vnitra. To bylo postaveno podle sovětských zkušeností a osobně sovětskými poradci. Příčinou reorganizace byla nepochybně snaha v budoucnu bezpečně ovládat Státní bezpečnost.

Na základních rysech činnosti Státní bezpečnosti se ale nic významného nezměnilo. Nové bylo jen organizační členění. Ministrem vnitra se stal Rudolf Barák, ministerstvo mělo k 15. listopadu 1953 celkem 99 793 příslušníků. Opět ne náhodou byla v SSSR v březnu 1953 a v NDR v červenci 1953 zrušena Ministerstva státní bezpečnosti. Ministerstvo strachu dostalo jen jiné jméno.

Zdroj: http://www.totalita.cz/50/50_01_015.php