• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Cvikovská kalvárie

Volné dny o Velikonocích lákají k výletům, zvláště ke křesťanské památkám. Nejvýznamnější jarní svátky připomínají utrpení Ježíše Krista na kříži a jeho zmrtvýchvstání. Tento zřejmě nejslavnější příběh lidských dějin najdeme vyobrazený nejen v knihách či na obrazech, nýbrž také na mnoha místech v krajině – v podobě takzvaných křížových cest. Během minulého režimu jich spousta téměř nebo úplně zanikla, dnes, třicet let po roce 1989, jsou už ale většinou opraveny a krášlí přírodní scenérie našeho nádherného kraje.

Jednu z nejhezčích křížových cest najdeme při západním okraji Libereckého kraje, ve Cvikově. Vlastně na jeho okraji – severně od města se zvedají kopce Lužických hor a na jednom z vrchů, Kalvárii, najdeme celý soubor drobných církevních stavbiček, kterým vévodí právě křížová cesta. Už před polovinou 18. století zde vznikla poustevna, symbolický Boží hrob a původní křížová cesta. Současné kapličky jsou ale novější, z konce 19. století, a stojí v kopci v řadě jedna za druhou (či spíše jedna „nad“ druhou) uprostřed aleje mohutných stromů, takže společně vytvářejí zajímavý geometrický obrazec. A dole, na úpatí kopce, celou scenérii navíc doplňuje architektonicky cenný prvorepublikový areál dětské léčebny, který sám o sobě poutá zraky turistů.

Úplně na vrcholu kopce najdeme trosky kříže a soch několika světců – ty nám společně s již dávno zaniklým „hájem hrdinů“ připomínají, jak ošklivě se ještě před pár desetiletími zacházelo s některými památkami. Naštěstí se ale vše zase probouzí k životu – třeba i na sousedním Zeleném vrchu, kde nás značená cesta zavede hned k několika vyhlídkám, ke dřevěnému altánu nebo k pozůstatkům lesního divadla. Všechna tahle místa stojí za to navštívit – a samozřejmě nejen o Velikonocích!