• Pink Floyd Acoustic DuoZahajovací koncert cykluvíce
  • Rekreace za ROHem - putovní Putovní panelová výstavavíce
  • Bratříčku zavírej vrátka - 50 letKoncert k výročí vydání legendární deskyvíce
  • Rekreace za ROHem Výstava v kostele sv.Annyvíce
  • POKÁČKoncert při příležitosti zahájení výstavyvíce
  • Výroční koncert k 17. listopaduZávěrečný koncert k výročí sametové revolucevíce
foto

Cestování a rekreace za socialismu, část 2.

Kromě organizované turistiky českoslovenští turisté rádi trávili dovolenou individuálně. V osmdesátých letech, kdy prakticky neexistovala síť ubytování v soukromí a bydlení v hotelech vyšší kvality (disponujících z dnešního hlediska spíše základním vybavením) bylo poměrně luxusní záležitostí, tak velkou popularitu měla tábořiště, autokempy a chatové osady, situované ponejvíce v turistických oblastech (nejoblíbenějšími destinacemi byly břehy velkých přehrad, toky vodáckých řek, jihočeské rybníky – regiony s vyšší průměrnou teplotou).

Obecně poněkud jiná situace byla v horských oblastech, kde nepříznivější klimatické podmínky nedovolovaly delší pobyty pod širým nebem a kde kromě četných podnikových rekreačních zařízení byla k dispozici i širší nabídka ubytování pro veřejnost. Individuální turistiku však před rokem 1989 ztěžovala dominantní síť rekreačních zařízení ROH – ta totiž poskytovala ubytovací a stravovací služby většinou pouze vlastním rekreantům a individuálním turistům tak sloužilo jen minimum z celkového počtu objektů cestovního ruchu. Například pro oblast jizerskohorského Bedřichova platilo, že pouze pro rekreanty ROH fungovaly tradiční chaty Královka nebo Fučíkova chata (dnes Weberova) a v celém Bedřichově bylo možné se volně občerstvit pouze v Lesní chatě, na Dolině a v restauraci Zátiší. Síť veřejných ubytovacích zařízení byla i ve své době považována za nedostatečnou (výrazně pak v Jablonci, který při mezinárodních výstavách ubytovával stovky návštěvníků).

Chataři a chalupáři
Pravým fenoménem volného času v socialistickém Československu bylo tzv. chalupářství.Jizerské hory byly a dodnes jsou tradičními destinacemi chalupářů z větších měst, zejména z Prahy, a roztroušené rekreační oblasti lze nalézt prakticky ve všech obcích na Jablonecku. Před rokem 1989 se mohutně rozvíjely také zahrádkářské kolonie nebo chatové osady, sloužící primárně obyvatelům bytových a panelových domů bez vlastní zahrady. V Jablonci nad Nisou taková osada „vyrostla“ v oblasti tzv. druhé přehrady, v blízkém okolí pak například v Bedřichově.

Příště zavzpomínáme na pobyty v zahraničí a také výlety na nákupy v NDR